Sakrament Małżeństwa w parafii Kopytowa


Czy wiesz, że:
    Zamiar zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić co najmniej 3 miesiące przed ślubem w kancelarii Parafii.

Potrzebne dokumenty:
1. Świadectwa Chrztu Świętego obojga Narzeczonych, jeśli chrzest odbył się poza naszą Parafią,
2. Świadectwa Bierzmowania obojga Narzeczonych, jeśli odbyły się poza tutejszą Parafią,
3. Dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej.
4. Świadectwa ukończonej katechezy w zakresie szkoły podstawowej i średniej (indeks),
5. Świadectwa ukończonej katechezy przedmałżeńskiej.
6. Świadectwa ukończenia Kursu dla Narzeczonych
7. Zaświadczenie ze spotkań w Dekanalnej Poradni  Przedmałżeńskiej
8. Należy dostarczyć także zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny.
9. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
10. Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
11. Dokumenty od punktu 4-8 można dostarczyć w okresie przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa

W trakcie załatwiania formalności narzeczeni otrzymują:
- kartki do Spowiedzi Świętej,
- prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony.

PROTOKOŁY PRZEDŚLUBNE spisujemy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej po uprzednim umówieniu się z księdzem.

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa
Na przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Przemyskiej składa się katechizacja przedślubna i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.
Katechizacja przedślubna odbywa się w formie trzech katechez przedślubnych (1 spotkanie w miesiącu) prowadzonych w poradni dekanalnej przy parafii św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie (Guzikówka).
Narzeczeni zgłaszający się na w/w przygotowanie powinni mieć już ukończoną katechizację przedmałżeńską (tzw. „kurs przedmałżeński”).

Katechezy
w Dekanalnej Poradni Życia Rodzinnego przy parafii św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 30, odbywają się:
Spotkania dla narzeczonych każdy II piątek miesiąca, godz. 1830
(narzeczeni powinni zgłosić się w poradni ok. 6 miesięcy przed ślubem by zrealizować ostatni etap przygotowania do sakramentu małżeństwa)
Porady dla małżonków: II piątek , godz. 1830.

Fotograf i kamerzysta powinien posiadać licencję wydaną przez Kurię Diecezjalną.

mediala